Ugunsdrošas Alumīnija konstrukcijas


Ugunsdrošas Stiklotas konstrukcijas (logi, durvis, starpsienas) spēlē svarīgu lomu ēku ugunsdrošibas nodrošināšanai. Ugunsdrošo konstrukciju pamatfukcija ir – nepieļaut uguns izplatību ārpus telpas, kurā degšana ir aizsākusies, tādējādi minimizējot zaudējumus no ugunsgrēka un glābjot to cilvēku dzīvības, kuri atrodās ēkā, nodrošinot tiem drošu evakuāciju.

Evakuācijas izejas sevī ietver visus koridorus, kāpņu telpas, dažādas pārejas, ātrijus, vējtverus u.c, kuriem ir jānodrošina pietiekama ugunsnoturība. Kā piemēram evakuācijas ceļu norobežojošajām konstrukcijām ir jābūt ar 45 minūšu uguns un temperatūras izturību (EI45), bet ugunsgrēku bloķējošo ailu aizpildījuma konstrukcijām jābūt ar 30 minūšu ugunsizturību (E30), ērējām logu konstrukcijām E60, iekšējām starpsienām un durvīm ne mazāk kā 30 minūšu ugunsizturību (EI30).

Mūsdienīgām ugunsdrošām stiklotām Alumīnija būvkonstrukcijām piemīt pauagstināta aizsardzība pret uguns iedarbību, kas normatīvos un tehniskajā dokumentācijā tiek definēts, kā ugunsizturības slieksnis-EI, šīs raksutrlielums nozīmē karstumizturības un konstrukcijas viengabalainības saglabāšanās laiku. Ugunsizturību izsaka minūtēs. Stiklotas Alumīnija konstrukcijas spēj nodrošināt 15, 30, 45, 60, 90 minūtes. Šie parametri tiek noteikti testēšanas rezultātā, pārbaudot konstrukciju uzgunsizturību un karstumizturību reālos degšanas apstaķļos. Vēl viena būtiska Alumīnija ugunsdrošu konstrukciju īpašība ir aizsardzība pret piedūmojumu un degšanas gāzu noplūdes.

Šādi risinājumi nodrošina ievērojami vairāk laika cilvēku evakuācijai un iespējams pat ļauj izsargāt ēku no pilnīgas sadegšanas.

CS 77FP (EI30 un EI60 durvju un fiksētu logu konstrukcijas)

CS 77 FP klāstā ir uz iekšu un āru atveramas vienviru un divviru durvis, uz āru atveramas antipanikas durvis, apvienojumā ar fiksētu logu konstrukcijām, kā arī stiklotas starpsienas. Šis plašais risinājumu klāsts sniedz vienu no lielākajām kombināciju iespējām priekš projektētājiem. Turklāt ir liela piederumu un bloķēšanas ierīču izvēle.

Mūsdienīgas alumīnija ugunsdrošas durvis ir kļuvušas par drošu un efektīvu risinājumu, kad uzdevums ir ēkas ugunsdrošibas funkciju nodrošināšana.

Šo durvju ugunsdrošiba tiek panākta, ievietojot profila kamerās speciālus aizpildījuma materiālus, termoizolējošus un karstumu slāpējošu izolatorus, kā arī izmantojot pašlīmējošas, pašizplešanās starplikas un integrējot īpašu stiklojuma fiksāciju, lai nodrošinātu stiklojuma notūrību.

Visi durvju aksesuāri un stiprinājuma elementi ir pārklāti ar speciālu pretkorozijas materiālu. Visu šo uzlabojumu rezultātā durvis ir kļuvušas par ilgmūžibas un drošības etalonu.

Ugunsdrošas durvis tiek plaši pielietotas būvējot sabiedriskas un dzīvojamas ēkas. Obligāta ir šādu durvju izmantošana tādās telpās, kur ir izvietotas sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas ražotnes, krāsošanas cehi un kameras, notiek viegli uzliesmojošu gāzu uzpilde un lietošana, dažādās ķīmiskās rūpniecības objektos un laboratorijās.

Tāpat ugunsdrošas durvis tiek izmantotas tādos objektos, kuru funkcijas ir dažadu vērtību uzglabāšana, piemēram: vērtspapīru un naudas glabātuvs, bankas, retu un vērtīgu grāmatu glabātuves, serveru telpas u.c. Ir zināmi vairāki gadījumi, kad ugunsizturīgās durvis ir glābušas no iznīcības vērtīgus īpašumus, tādējādi izvairoties no būtiksiem zaudējumiem.

Šādās durvju konstrukcijās ir obligāti jāizmanto atbilstoši ugunsdrošā stiklojuma risinājumi, kā piemēram ugunsdrošas stikla paketes vai vienkārtas (daudzsāņu) stiklojums. Abos gadījumos stiklojuma ugunsdrošību nodrošina daudslāņu laminētu stiklu kompozīcija Pyrobel, ko ražo kompānija AGC Flat Glass vai citu ražotāju analogi.

CW 50-FP

Stiklotas ugunsdrošas fasādes konstrukciju galvenā funkcija ir spēja norobežot uguns izplatību ēkas fasādes zonā, nepieļaut liesmu pārmešanos starp stāviem.

Šādas konstrukcijas ir pieprasītas mūsdienu būvniecībā, pateicoties to estētiskajai pievilcībai, izciliem siltumizolācijas un ugunsdrošibas rādītājiem.

Ugunsdrošas stiklotas fādādes-tas ir tehnoloģiski augsti attīstītas konstrukcijas, kuras pārsvarā izmanto sabiedrīskās ēkās: daudzstāvu biroju ēkās, bankās, izglītības un medicīnas iestādēs.

Ugunsdrošas stiklotas fasādes CW50-FP, tā ir izolētas statņu / rīģeļu fasādes sistēmas, kur nesošo funkciju pilda Alumīnija profili, kas notur ugunsdrošu stiklojumu materiālus, ikdienā veic blīvējuma, termoizolācijas un kondensāta izvadīšanas funkcijas, bet ugunsgrēka gadījumā spēj nodrošināt atbilstošu ugunsizturību, no 30 līz 60 minūtēm. Šīs sistēmas konstrukciju iestiklošana tiek veikta no ārpuses. Alumumīnija fasādes konstrukciju ugunsizturība tiek nodrošināta pateicoties tērauda armējuma un ugunsizturīgu, pašizplešanās starpliku izmantošanai un protams paticoties atbilstoša stiklojuma izmantošanai.

Comments are closed.

Kontakti

Copyrght 2013

SIA RENCOM. All rights reserved. Developed by Web Buiulding